Butkov

 


Farská púť na Butkov na sviatok sv. Terézie z Ávily.

Nech ťa nič neznepokojuje, nech ťa nič neľaká.
Všetko sa pomíňa, Boh sa nemení.
Trpezlivosť dosiahne všetko.
Kto má Boha, tomu nič nechýba.
Sám Boh stačí.
Ďakujeme za spoločenstvo.