Oznamy, 2.10.2022

Prvá nedeľa: Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Pri sv. omšiach je aj prvonedeľná zbierka na potreby chrámu.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00. Nikodémova noc bude od 20.00 do 22.00. V stredu po sv. omši na Kudlove bude spoločná modlitba Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca.

Náboženstvo pre dospelých: Prihláseným na kurz pripomíname, že kurz býva vo štvrtok a začína sv. omšou. Teší sa na Vás bývalý farár vdp. Jozef Možiešik.

Prvý piatok: Spovedanie v tomto týždni bude v prvopiatkovom režime, v piatok od 15:00 bude adorácia a pri sv. omšiach prvopiatková pobožnosť. V piatok navštívime aj chorých.

Mesiac október: Začína mesiac október – mesiac modlitby sv. ruženca. Tento mesiac je možné získať úplné odpustky. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Musia byť splnené aj tradične podmienky k odpustkom ako sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu aj ľahkého.

Birmovanci: Pozývame prihlásených birmovancov na sv. omšu v sobotu o 9.00 v kostole.

Chvály: Spoločenstvo Horizont Vás pozýva na otvorenú modlitbu chvál, ktorá bude v sobotu po večernej sv. omši o 18.30.

Oznam záhradkárov: Záhradkári sa podujali uskutočniť výstavu ovocia a zeleniny v nedeľu 9. októbra 2022 v budove základnej školy. Výstava bude otvorená od 8.00 do 17. 00 na ktorú srdečne pozývame všetkých občanov. Výstava bude spojená slávnostnou svätou omšou s poďakovaním za úrodu. Záujemci o výstavu si môžu priniesť svoje výpestky v sobotu 8. októbra od 13. do 16. hod.

Súťaž pre miništrantov: Od 1. októbra do 31. decembra bude prebiehať súťaž pre miništrantov. Za každú službu miništrovania pri svätej omši budú miništranti zbierať pečiatky. Na konci decembra budú odmenení všetci tí, čo sa do súťaže zapoja a zvlášť prví traja, ktorí pečiatok vyzbierajú najviac. Viac informácii sa miništranti dozvedia v sakristii. Touto cestou chceme pozvať aj všetkých ostatných chlapcov, ktorí by chceli venovať svoj čas Bohu službou pri oltári, aby sa nebáli prísť a začať s miništrovaním.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 15 a za milodar 50 eur. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu číslo 16 (od Tatarkov, od Kurňavy, u Cecha na Bory, u Hondruši, u Kudla).