Oznamy, 30.10.2022


Poďakovanie: Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomohli pri zbierke na misie. Zbierka v kostole činila 1751 eur. Na misijných čokoládkach sa prispelo sumou 1229,85 eur v kostole a predaj čokoládok v škole bol 475 eur. Pri káve, ktorú pre nás pripravili rodičia z cirkevnej školy sa vybralo ďalších 744,57 eur.

Utorok: V utorok máme slávnosť Všetkých svätých, ktorá je prikázaným sviatkom. Sv. omše budú tak ako v nedeľu.

Pobožnosť na cintoríne: Na slávnosť Všetkých svätých budeme mať dušičkovú pobožnosť na oboch cintorínoch o 15.00.

Streda: V stredu na Spomienku všetkých verných zosnulých bude večerná sv. omša o 17.20 v dome nádeje za Riekami. V stredu bude aj celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a aj Nikodémova noc od 20.00 do 22.00.O 15:30 v kostole bude spoločná modlitba Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca.

Odpustky: Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem toho odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým, alebo potom); sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva). Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému. Tieto odpustky od poludnia predchádzajúceho dňa, až do polnoci určeného dňa. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky.

Piatok: V piatok máme prvý piatok v mesiaci. Od 15.00 bude adorácia.

Fatimská sobota: Na prvú sobotu v mesiaci o 6:25 sa budeme modliť spoločne s kňazom fatimskú pobožnosť. V spoločnej modlitbe budeme na príhovor Panny Márie vyprosovať potrebné milosti.

Prvá nedeľa: Budúca nedeľa bude prvá v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby chrámu.

Sviečka za nenarodené deti: V nedeľu po sv. omšiach bude farská charita ponúkať sviečku za nenarodené deti. Príspevkom 1 euro podporíte projekty Fóra života, ktoré je zamerané na šírenie kultúry života. Sviečku zapaľujeme 2. novembra v oknách príbytkov.

Katarínska zábava: Spoločenstvo rodičov ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité vás srdečne pozýva na Katarínsku zábavu 26. 11. 2022 o 19,00 hod. v hoteli Koloniál. Bližšie informácie na plagátoch a web stránke školy.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 19 a za milodar 150 eur.  Na budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu číslo 20 (od Rucka, spod Ruckov, od Malíka, spod Malíkov, od Buroňa).