Oznamy, 27.11.2022
Zbierka: v dnešnú nedeľu sa koná zbierka na charitu. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať!

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a Nikodémova noc od 20.00 do 22.00.

Roráty: Rorátne sv. omše budú bývať v utorok, piatok a v sobotu o 6:05. Pred sv. omšami budeme aj spovedať. Na sv. omše si prineste lampášiky, ktoré symbolizujú Krista ako svetlo, ktoré prichádza na svet. Deti po skončení rorátnych sv. omší pozývame do pastoračnej miestnosti na raňajky. Prosím obetavé ženy, ktoré pripravovali toto pohostenie pre deti, aby ma kontaktovali.

Prvý piatok: Spovedanie v tomto týždni bude v prvopiatkovom režime, v piatok od 15:00 bude adorácia a pri sv. omšiach prvopiatková pobožnosť. Chorých navštívime nie na prvý piatok, ale v piatok 9.12., aby mali bližšie spoveď k Vianociam. Prosíme, aby ste v sakristii nahlásili chorých, ktorých treba vyspovedať k Vianociam.

Sobota: V sobotu bude farská charita prevádzkovať stánok na adventných trhoch. Svoje výrobky môžete nosiť v sobotu od 9:00 do 12:00 do pastoračnej miestnosti. Veľmi nám pomôže, ak stánok zásobíte nápaditými výrobkami, ktorých predaj pomôže ľuďom v núdzi v našej farnosti.

Fatimská sobota: Na prvú sobotu v mesiaci o 5:25 sa budeme modliť spoločne s kňazom fatimskú pobožnosť. V spoločnej modlitbe budeme na príhovor Panny Márie vyprosovať potrebné milosti.

Prvá nedeľa: Budúca nedeľa bude prvá v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby chrámu.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 23 a za milodar 100 eur.  Na budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu číslo 24 (od Petřka, od Krupeľa).