Oznamy, 6.11.2022Prvá nedeľa: Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Dnes je prvonedeľná zbierka na potreby chrámu.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a aj Nikodémova noc od 20.00 do 22.00.

Jasličková pobožnosť: Nácvik detí, ktoré rady spievajú a chcú sa zapojiť do jasličkovej, bude v pondelok, 7. 11. o 15.15 v pastoračnej miestnosti. Zoberte si so sebou prezuvky. Teší sa na Vás p. uč. Vlaďka.

Katarínska zábava: Spoločenstvo rodičov ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité vás srdečne pozýva na Katarínsku zábavu 26. 11. 2022 o 19,00 hod. v hoteli Koloniál. Bližšie informácie na plagátoch a web stránke školy.

Púť do Nitry: Prihláseným pútnikom do Nitry pripomíname, že odchod autobusu bude v sobotu o 13.00. Autobus pôjde od Kožákovho mosta a bude brať pútnikov po zastávkach. Cena za púť (lístky do divadla +autobus +ubytovanie a strava) je 80 eur. Sumu budeme vyberať v autobuse. Do divadla poprosíme vziať si slušné oblečenie. Ak by niekto z veriacich, ktorí s nami nepôjdu, chcel poslať po nás milodar do seminára, v sakristii bude počas celého týždňa pokladnička, do ktorej môžete prispieť. V mene našich bohoslovcov Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 20 a za milodar 150 eur. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu číslo 21 (od Lašov, od Gonščákov, Bory po kostol, od Kultána).