Kríž stojí, kým sa svet otáča"Po odstránení líp spred vchodu do kostola vynikol dovtedy trochu skrytý kríž, ktorý sa od svojho postavenia nazýva železničiarsky. Teraz budú možno viacerí ľudia vnímať jeho existenciu a niektorých bude aj zaujímať jeho význam."

Týmito slovami začal pán Pavol Laš svoje rozprávanie o histórii železného kríža pred naším kostolom. Z jeho ďalšieho rozprávania je zrejmé, že naši predkovia mali k železnici od začiatku kladný vzťah. 

"Nenašli sa žiadne záznamy o sporoch pri vykupovaní pozemkov pod trať alebo počas stavby.  Ba naopak. Mnohí naši predkovia na stavbe železnice pracovali manuálne i s povozmi. Prví skalitskí železničiari preto postavili pred vchodom do kostola železný kríž na podstavci. Kríž je obrátený smerom k železnici ako výraz vďaky za to, že im železnica priniesla zamestnanie a možno aj za to, že pri stavbe železnice nezahynul nikto z obce, aspoň sa o tom nenašli záznamy. Postavili ho pri uvedení železnice do prevádzky v roku 1884, kedy je aj kríž datovaný. Hoci sa zatiaľ nepodarilo nájsť o tom žiadny záznam, musela to byť pre obec a obyvateľov výnimočná udalosť.  Zamestnanie na železnici bolo veľmi vyhľadávané. Železnica významne ovplyvnila život  nielen v obci, ale i v celej doline  a tiež ovplyvnila aj vzťah obyvateľov k vzdelanosti tým, že najprv  železničiari dávali deti študovať do vyšších škôl, najmä po 1. sv. vojne a stali sa  tak vzorom pre ostatných v obci."

Pánovi Pavlovi  Lašovi ďakujeme za inšpiratívne informácie.  

Boh sa z lásky stal súčasťou našich dejín, nášho života a prihovára sa nám aj z kríža.

Stat crux dum volvitur orbis. Kríž stojí, kým sa svet otáča.