Oznamy, 11.12.2022


 Jasličková pobožnosť: Spoločný nácvik sa uskutoční túto nedeľu (11.12.) o 14.00 v kostole.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00.

Štvrtok: Vo farnosti budeme mať spoločnú sv. spoveď vo štvrtok 15.12.2022 od 15:30 do 18.00. Sv. omša vo štvrtok bude iba ráno o 7.05. 

Večeradlo: Modlitba večeradla bude v piatok o 16:20 v kostole.

Roráty: Rorátne sv. omše budú bývať v utorok, piatok a v sobotu o 6:05. Pred sv. omšami budeme aj spovedať. Na sv. omše si prineste lampášiky, ktoré symbolizujú Krista ako svetlo, ktoré prichádza na svet. Deti po skončení rorátnych sv. omší v utorok a piatok pozývame do pastoračnej miestnosti na raňajky.

Dobrá novina: Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle, koledníkov, animátorov a všetkých, ktorí chcú byť súčasťou koledovania Dobrej Noviny na prvé kolednícke stretnutie, ktoré bude dňa 17.12.2022 o 14:00 v kostole. Srdečne pozývame!

Benefičný koncert: V nedeľu 18.12. o 17.00 sa bude konať benefičný koncert Vlasty Mudríkovej a jej hostí. Výťažok z koncertu bude venovaný na sanáciu schodov pred kostolom. Srdečne Vás všetkých pozývame.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 25 a za milodar 150 eur. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu číslo 26 (Fuckov potok, od Šimurdov). Vianočné upratovanie tento rok pripadne skupinám 9 a 10.