Oznamy, 1.1.2023

Nový rok: Dnes máme Nový rok, ktorý sa slávi ako svetový deň pokoja. Pri sv. omšiach sa spieva hymnus Príď, Duchu Svätý, tvorivý..., pri ktorom môžeme získať plnomocné odpustky. Dnes máme aj prvú nedeľu v mesiaci. Po tretej sv. omši bude adorácia , o 14.15 spoločná modlitba posv. ruženca a o 15.00 požehnanie. Dnes máme aj novoročnú oferu na potreby chrámu.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a aj Nikodémova noc od 20.00 do 22.00. V stredu o 16.20 bude spoločná modlitba Služobníkov Ježišovho Veľ kňazského Srdca. Členovia Vás zároveň pozývajú na regionálne formačno-modlitbové stretnutie dňa 7.1.2023 od 10.00 v Čadci v kostole sv. Bartolomeja.

Piatok: V piatok je slávnosť a zároveň prikázaný sviatok Zjavenia Pána - ľudovo nazývaný Traja králi. Sv. omša zo slávnosti už bude vo štvrtok večer. V deň slávnosti budú sv. omše ako v nedeľu. V tento deň zároveň máme aj prvý piatok mesiaci. Chorí, keďže boli vyspovedaní pred Vianocami tento mesiac nebudeme navštevovať. Spovedať tento týždeň budeme od pondelka do štvrtku hodinu pred sv. omšou. Na slávnosť Zjavenia Pána si môžete z chrámu vziať požehnanú vodu vo fľaške a požehnanú kriedu.

Požehnanie domov: Požehnávať novostavby a zrekonštruované domy, prípadne domy, kde vnímate nejakú duchovnú záťaž, budeme 6.1. 2023 a 8.1.2023. Prosíme, aby ste sa nahlásili po sv. omšiach v sakristii.

Dobrá novina: Dňa 6.1.2023 budú naši koledníci ohlasovať Dobrú novinu po príbytkoch. V prípade, že chcete podporiť projekty Dobrej noviny, ale nemôžete privítať koledníkov, môžete tak urobiť prostredníctvom stacionárnej pokladničky, ktorá je vzadu pri obraze Panny Márie do 6.1. 2023, je označená nálepkou. Posledné kolednícke stretnutie bude 4.1 o 14:00 v pastoračnej miestnosti. Tešíme sa na Vás.

Fatimská sobota: Na prvú sobotu v mesiaci o 6:25 sa budeme modliť spoločne s kňazom fatimskú pobožnosť. V spoločnej modlitbe budeme na príhovor Panny Márie vyprosovať potrebné milosti.

Pre miništrantov: Od 1. októbra do 31. decembra prebiehala v našej farnosti súťaž pre miništrantov. Všetkých, ktorí sa zapojili, pozývame v stredu 4. januára 2023 na spoločný výlet do Laser arény v Žiline. Odchod autobusu bude o 8:30 spred kostola, návrat okolo 13:00. Treba mať športovú obuv i oblečenie. V autobuse bude následne aj vyhodnotenie celej súťaže. Všetci miništranti, ktorí sa chcú zúčastniť, nech sa zapíšu v sakristii najneskôr do pondelka, 2. januára 2023.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za vianočné upratovanie skupinám 9 a 10. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 1 (u Greguša, u Filipa, u Šimurdy za štrekou)