Oznamy, 18.12.2022

Jasličková pobožnosť: Spoločný nácvik sa uskutoční túto nedeľu o 13.30 v kostole. Jasličková pobožnosť sa bude konať na budúcu nedeľu o 14:00 v kostole. Všetkých Vás srdečne pozývame.

Misijné združenie: Misijné združenie Ducha Svätého pozýva na stretnutie v pondelok po svätej omši v kostole.

Zmena sv. omší a spovedanie: Kvôli prebiehajúcemu spovedaniu v dekanáte bude sv. omša v stredu iba ráno o 7.05. Vo farnosti spovedáme pol hodinu pred sv. omšami. Vo štvrtok a piatok spovedáme už iba študentov a docestovaných. Prosíme, aby ste nechali posledné dva dni tým, ktorí nemali možnosť sa inde vyspovedať. Ďakujeme za Vašu ohľaduplnosť.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00.

Roráty: Rorátne sv. omše budú v utorok, piatok. Na sv. omše si prineste lampášiky, ktoré symbolizujú Krista ako svetlo, ktoré prichádza na svet. Deti v utorok po sv. omši pozývame do pastoračnej miestnosti na raňajky.

Dobrá novina: Dňa 6.1.2023 budú naši koledníci ohlasovať Dobrú novinu po príbytkoch. Ak máte záujem, aby prišli aj k Vám, vzadu na stolíku sú lístočky na ktoré napíšete potrebné informácie (meno, pľac, číslo domu, poznávacie znamenie) a lístoček vhodíte do krabičky. V prípade, že chcete podporiť projekty Dobrej noviny, ale nemôžete privítať koledníkov, môžete tak urobiť prostredníctvom stacionárnej pokladničky, ktorá bude vzadu pri obraze Panny Márie od 23.12.2022 – 5.1. 2023 označená nálepkou.

Kalendár charity: Farská charita Skalité ponúka za dobrovoľný príspevok kalendár na rok 2023. Príspevok môžete hodiť do pokladničky farskej charity.

Benefičný koncert: Dnes 18.12. o 17.00 sa bude konať benefičný koncert Vlasty Mudríkovej a jej hostí. Výťažok z koncertu bude venovaný na sanáciu schodov pred kostolom. Srdečne Vás všetkých pozývame.

Betlehemské svetlo: Betlehemské svetlo bude v predsieni kostola a pred dverami farského úradu od piatku.

Sobota: V sobotu ráno sv. omša nebude. Slávenie Vianoc v našej farnosti začneme na Štedrý deň o 16.00 vigílnou sv. omšou pri svetle sviečok. Pri tejto sv. omši budeme požehnávať betlehemy, ktoré si prineste so sebou a nechajte ich na bočnom oltári. Zvlášť pozývame našich tretiakov s oteckami, aby si priniesli aj lampášiky a spoločne v sprievode ponesieme malého Ježiša k jasličkám. Na túto sv. omšu pozývame aj všetkých, ktorí sa nemôžu zúčastniť polnočnej sv. omše: starých, chorých, tých, čo pracujú na zmeny a samozrejme malé deti, ktoré túžia pozdraviť čím skôr Ježiška v jasličkách. Sv. omša bude s platnosťou na slávnosť Narodenia Pána.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 26 a za milodar 150 eur. Vianočné upratovanie tento rok pripadne skupinám 9 a 10.