Oznamy 25.12.2022


Vianočná ofera: Pri dnešných sv. omšiach sa koná vianočná ofera.

Jasličková pobožnosť: Jasličková pobožnosť sa bude konať o 14:00 v kostole. Všetkých Vás srdečne pozývame.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00.

Sv. spoveď: Nakoľko sme po vianočnej sv. spovedi, spovedať budeme pred sv. omšami opäť po Novom roku 2.1.2022.

Dobrá novina: Pozývame všetky deti na kolednícke stretnutie, ktoré bude dňa 28.12. 2022 o 14:00, v pastoračnej miestnosti. Ak chcete podporiť Dobrú novinu, z ktorej výťažok poputuje pre pomoc ľuďom z Kene, stacionárnu pokladničku nájdete vzadu v kostole je označená nálepkou. Dobrú novinu môžete podporiť do 5.1. 2023.

Sobota: V sobotu pri večernej sv. omši bude ďakovná pobožnosť na konci roka. Po sv. omši bude v spolupráci s obecným úradom rozlúčka so starým rokom. Srdečne Vás pozývame. Sobotná večerná sv. omša už bude zo slávnosti Panny Márie Bohorodičky.

Polnočná poklona: Ak uprednostňujete vítanie nového roka v tichu a ďakovaní, pozývame Vás v sobotu o 23:30 na polnočnú poklonu pri Pánovi. V tichu budeme ďakovať Pánovi za prijaté milosti uplynulého roka a o polnoci udelíme farnosti požehnanie.

Prvá nedeľa: Budúca nedeľa bude prvá v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Budúcu nedeľu bude novoročná zbierka na potreby chrámu.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za vianočné upratovanie skupinám 9 a 10. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do príprav na slávenie Vianoc. Nech Vám Vašu ochotu a dobrú vôľu odmení dobrý Boh.


                    Všetkým farníkom vyprosujeme požehnané a milostiplné Vianoce.