Oznamy, 4.12.2022

Poďakovanie: Veľmi pekne ďakujeme všetkým bohuznámym darcom, ktorí prispeli svojimi výrobkami do stánku farskej charity. Výťažok 1871,21 eur bude použitý pre tých, ktorí to najviac potrebujú v našej farnosti. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí podporili núdznych. Nech Vám Vašu štedrosť odmení dobrý Boh.
 
Prvá nedeľa: Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby chrámu.

Pondelok: Nácvik detí na jasličkovú pobožnosť bude v pondelok o 15:15 v pastoračnej miestnosti. Nezabudnite si prezuvky.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a aj posledná Nikodémova noc v tomto roku od 20.00 do 22.00. V ďalších týždňoch už nás bude čakať spovedanie po farnostiach. Na Skalitom bude sv. spoveď 15.12. 2022 od 15:30 do 18.00.

Štvrtok: Vo štvrtok máme slávnosť a zároveň prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omše budú: v stredu večer o 17:20 (s platnosťou na slávnosť), vo štvrtok školská o 7:30, o 12.15 a o 17.20. V stredu ráno školská sv. omša nebude.

Roráty: Rorátne sv. omše budú bývať v utorok, piatok a v sobotu o 6:05. Pred sv. omšami budeme aj spovedať. Na sv. omše si prineste lampášiky, ktoré symbolizujú Krista ako svetlo, ktoré prichádza na svet. Deti po skončení rorátnych sv. omší v utorok a piatok pozývame do pastoračnej miestnosti na raňajky.

Chvály: Spoločenstvo Horizont Vás pozýva na otvorenú modlitbu chvál, ktorá bude v sobotu po večernej sv. omši. 

Spovedanie chorých: Pán kaplán navštívi chorých vo štvrtok a v piatok, farár bude spovedať chorých v piatok. 

Koncert: ZUŠ pozýva na adventný koncert v utorok o 16:30 do kostola. 

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 24 a za milodar 150 eur. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu číslo 25 (od Tomice, z Pikety, spod Krížneho). Vianočné upratovanie tento rok pripadne skupinám 9 a 10.