Miništranti v Laser Aréne v ŽilineV mesiacoch október - december sa uskutočnila miništrantská súťaž. 

Dnes vycestovali miništranti spolu s pánom kaplánom Štefanom do Laser Arény v Žiline za odmenu účasti v tejto súťaži a zažili príjemné predpoludnie. 

Ďakujeme všetkým miništantom za ich obetavú službu a modlíme sa za nich.