Oznamy, 15.1.2023Týždeň za jednotu kresťanov: 18. januára začne Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý každoročne vrcholí 25. januára, sviatkom obrátenia sv. apoštola Pavla. Prosíme o modlitby na tento úmysel.

Misijné združenie: Misijné združenie Ducha Svätého pozýva na stretnutie v pondelok po svätej omši v kostole.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a aj Nikodémova noc od 20.00 do 22.00. V stredu večer po sv. omši sa uskutoční organizačné stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

Piatok: V piatok po večernej sv. omši sa uskutoční stretnutie pastoračnej rady v pastoračnej miestnosti.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 2 a za milodar 250 eur. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 3  (od Kristianov, od Cerchlanov, od Lukany, od Ramse).