Oznamy, 22.1.2023

! Úprava svätých omši v tomto týždni: V piatok bude iba ranná svätá omša. Svätá omša večer o 17:20 bude tento týždeň zrušená.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a aj Nikodémova noc od 20.00 do 22.00.

Združenie Zázračnej medaily: Rehoľné sestry Vincentky pozývajú na stretnutie všetkých, ktorí sa chcú viac dozvedieť o Združení Zázračnej medaily a túžia prijímať do svojej domácnosti kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily. Stretnutie bude budúcu nedeľu, 29. januára o 14:00 hod. vo farskom kostole v Skalitom.

Pre miništrantov: Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre pozýva na Deň otvorených dverí pre miništrantov, ktorý bude v sobotu 25. februára 2023. Súčasťou programu je duchovný a zábavný program, prehliadka seminára, hry a tiež stretnutie s bohoslovcami a predstavenými. Miništranti, ktorí sa chcú zúčastniť sa môžu zapísať v sakristii.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 3 a za milodar 150 eur. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 4 (od Kravjory, od Labasa, Kolónia).