OZNAMY, 29.01.2023
Dobrá novina: Pozývame všetkých koledníkov Dobrej noviny na pokolednícke stretko, ktoré bude o 14:00 v pastoračnej miestnosti. Prineste si so sebou hry a dobrú náladu, o občerstvenie sa postarajú Vaši animátori. Tešíme sa na Vás!

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a aj Nikodémova noc od 20.00 do 22.00. . O 16:20 v kostole bude spoločná modlitba Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca.

Obetovanie Pána: Vo štvrtok na sviatok Obetovania Pána budeme požehnávať hromničné sviece. V tento sviatok je pridaná jedna sv. omša a to o 12.15.

Združenie Zázračnej medaily: Rehoľné sestry Vincentky pozývajú na stretnutie všetkých, ktorí sa chcú viac dozvedieť o Združení Zázračnej medaily a túžia prijímať do svojej domácnosti kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily. Stretnutie bude dnes o 14:00 hod. vo farskom kostole v Skalitom.

Prvý piatok: Spovedanie v tomto týždni bude v prvopiatkovom režime, v piatok od 15:00 bude adorácia a pri sv. omšiach prvopiatková pobožnosť. Chorých navštívime v piatok.

Blažejské požehanie hrdla: V piatok pri sv. omšiach budeme udeľovať blažejské požehnanie hrdla.

Fatimská sobota: Na prvú sobotu v mesiaci o 6:25 sa budeme modliť spoločne s kňazom fatimskú pobožnosť. V spoločnej modlitbe budeme na príhovor Panny Márie vyprosovať potrebné milosti.

Prvá nedeľa: Budúca nedeľa bude prvá v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby chrámu.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 4 a za milodar 100 eur. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 5 (Rieky, od Martiniaka, od Gerčaka).