Stretnutie pri jasličkách

 "I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ,..." Lk 2,7a
Po dvoch rokoch obmedzení vo verejnom slávení Vianoc sme mohli pokračovať v tradícií farského stretnutie pri jasličkách. 
Veľké poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim a tiež všetkým bohuznámym, ktorí stáli v pozadí a pomáhali s nácvikmi, scenárom, výzdobou, prípravou interiéru kostola, technickým zabezpečením ozvučenia, prenosu cez internet a tiež fotografkám.
Snáď sme na nikoho nezabudli, ak by áno, ďakujeme.
Nech Pán štedro odmení vašu námahu.


Viac fotografií si môžete pozrieť na:

 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.534177052037078&type=3