Združenie zázračnej medaily - pozvánkaZdruženie Zázračnej medaily, je vetva vincentskej rodiny, ktorej hlavným cieľom je úcta a šírenie posolstva Zázračnej medaily pre osobné posvätenie a prehĺbenia sa vo viere, aj pre duchovnú pomoc rodinám a ich záchranu pre večný život.

 

Apoštolátom tohto združenia je šírenie Zázračnej medaily a Podomová návšteva Panny Márie Zázračnej medaily. Socha Panny Márie je umiestnená v kaplnke a putuje po rodinách. Rodina sa doma stretá na spoločnej modlitbe, aby si tak pri Panne Márii, ktorá ich navštívila, uvedomili Jej živú prítomnosť, našli čas na Pána Boha, na seba navzájom a tak sa prostredníctvom Panny Márie vrátil do rodín duch modlitby a kresťanský život.

 

Je to medzinárodné združenie schválené pre celú cirkev v r. 1909. Na Slovensku sa postupne rozvíja dvanásty rok. Šíria sa vo farnostiach skupinky všeobecných členov modliacich sa v rodine /apoštolát vo svojej rodine/. Panna Mária takto putuje vo vyše 240 farnostiach po Slovensku vo všetkých diecézach. Od roku 2015 prebiehajú aj formačné stretnutia pre tých, ktorí majú záujem o aktívne členstvo /apoštolát aj mimo rodiny, pre farnosť/. 

 

Kaplnka pravidelne navštevuje rodiny, aj osamote žijúcich, ktorí sa prihlásili. Každá skupinka má svojho vedúceho, ktorý je koordinátorom putovania a je s nami sestrami v kontakte. Kaplnka ostáva vo farnosti už navždy. V priebehu roka sa môžu prihlásiť ďalší, alebo pre nejaký dôvod aj odhlásiť.


Ďalšie informácie Vám budú sprostredkované na stretnutí 29.1.2023 o 14.00 hod.


Nech je Božie požehnanie na príhovor P. Márie s Vami na každom kroku!  


„Spása človeka je najcennejšie dobro. Starajme sa o ňu za každú cenu“. sv. Vincent de Paul