Združenie zázračnej medaily - úvodné stretnutie

 

Ďakujeme sestrám Vincentkám Gemme a Alene, že nám prišli predstaviť pobožnosť putujúcej kaplnky Panny Márie. Môžete ju prijať do svojej rodiny 2x do roka na týždeň. Spoločne sa pri nej modliť a obnoviť si svoju vieru. Do zoznamu je možné sa zapísať v kostole. 

Viac info: https://www.zzm.sk/podomova-navsteva-panny-marie/