Deň otvorených dverí v seminári v NitreDnes 25.2. sme s našimi miništrantami navštívili Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre. Po príchode do seminára sme slávili sv. omšu s pomocným biskupom starobylej Nitrianskej diecézy Mons. Petrom Beňom. V kázni nás povzbudil, aby sme z miništrantskej služby mali radosť a vykonávali ju z lásky k Ježišovi. Po sv. omši nás čakalo množstvo aktivít, ktoré si pre nás nachystali naši bohoslovci. V seminárnej jedálni nám pripravili chutný obed. Popoludňajší program vyvrcholil spoločnou adoráciou za nové povolania. Návštevu Nitry sme ukončili prehliadkou katedrály na hradnom vŕšku. Cestou domov sme sa stavili v McDonalde a naplnili sme prázdne žalúdky. 

Ďakujeme Pánovi za tento krásne strávený deň a veríme, že o rok sa vydáme znova na púť do NItry.