OZNAMY, 12.02.2023

Výročie založenia Žilinskej diecézy: V utorok 14.2.2023 si pripomíname 15. výročie založenia Žilinskej diecézy. Vo štvrtok o 10:00 sa uskutoční slávnostná celodiecézna rekolekcia. Z tohto dôvodu bude sv. omša vo štvrtok iba ráno o 7.05. Pamätajme v modlitbách na našu diecézu i otca biskupa.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a aj Nikodémova noc od 20.00 do 22.00.

Združenie Zázračnej medaily: Do nedele 12.2.2023 je ešte možnosť zapísať sa na putovanie kaplnky (do tretej sv. omše). Požehnanie a odovzdávanie kaplniek bude potom v nedeľu 26.2.2023 pri svätej omši o 10:00.

Stretnutie žalmistov: Vo štvrtok po večernej svätej omši, teda o 18:00, bude stretnutie detských žalmistov v pastoračnej miestnosti. Dospelí žalmisti budú mať stretnutie v piatok po večernej svätej omši, tiež v pastoračnej miestnosti.

Divadlo v Nitre: 8. marca, v stredu, ponúkame možnosť ísť na večerné predstavenie do divadla Andreja Bagara v Nitre a pozrieť si muzikál Jozef a jeho zázračný farebný plášť. Cena za predstavenie je 20 eur + cena za autobus. Kto by mal záujem ísť, môže sa zapísať v sakristii.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 6 a za milodar 100 eur. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 7 (od Migasa, od Kocurkov, od Tomasa, od Rokyčaka, od Pľaskora, od Vempľa).