Oznamy, 19.02.2023


Misijné združenie: Misijné združenie Ducha Svätého pozýva na stretnutie v pondelok po svätej omši v kostole.

Popolcová streda: Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi. Pri sv. omšiach bude značenie popolom. Pripomíname, že v stredu je deň prísneho pôstu a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Pôst v tento deň nie je možné nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a aj Nikodémova noc od 20.00 do 22.00.

Birmovka: V stredu po sv. omši pozývame rodičov našich birmovancov na organizačné stretnutie ohľadom slávenia sviatosti birmovania. Stretneme sa po večernej sv. omši v kostole.

Farská charita: Pozývame členov farskej charity na stretnutie, ktoré sa uskutoční v stredu po večernej sv. omši v pastoračnej miestnosti.

Krížová cesta: V piatok začneme modlitbu krížovej cesty o 16:40. V piatky sa bude krížovú cestu modliť kňaz. V nedeľu krížová cesta začne o 11.00 a budeme sa ju modliť podľa stavov. Budúcu nedeľu sa budú predmodlievať mladí zo spoločenstva Horizont.

Krížová cesta pre mužov: Pozývame na tzv. chlapskú krížovú cestu. Stretneme sa iba muži a chlapci v piatok o 19:00 na parkovisku pri kostole. Nezabudnite si čelovku a čaj v termoske.

Pôstne aktivity: Pripravili sme pre deti i dospelých pôstne aktivity. Môžete si ich vziať pri kaplnke Panny Márie a nájdete ich tiež na našej internetovej stránke i facebooku, kde si ich môžete stiahnuť. Spoločne sa tak môžeme pripravovať na slávenie Veľkej noci.

Miništranti: Odchod prihlásených miništrantov do Nitry bude v sobotu o 6.30. Autobus pôjde od Kožákovho mosta a bude brať miništrantov po jednotlivých zastávkach.

Charita: Budúcu nedeľu sa bude v chrámoch konať zbierka na charitu "moja almužna". Za Vaše milodary úprimné Pán Boh Zaplať!

Združenie Zázračnej medaily: Budúcu nedeľu pri sv. omši o 10.00 bude požehnanie putujúcich kaplniek Panny Márie. Požehnať ich príde páter Jozef Noga CM. Rozposlanie kaplniek do rodín je zároveň aj založením tohto združenia vo farnosti.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 7 a za milodar 100  eur. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 8 (od Fedora, od Krčmarika, od Kaplnky, od Dostala).