Oznamy, 26. 2. 2023
Charita:
Dnešnú nedeľu sa v chrámoch koná zbierka na charitu "moja almužna". Za Vaše milodary úprimné Pán Boh Zaplať!

Kántrové dni: V stredu, v piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Ich obsah je príprava na pokánie a sviatosť zmierenia. Na tento úmysel budeme sláviť omšový formulár v stredu.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a aj Nikodémova noc od 20.00 do 22.00. O 16:20 v kostole bude spoločná modlitba Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca.

Krížová cesta: V piatok začneme modlitbu krížovej cesty o 16:40. V piatok, keďže budeme spovedať sa krížovú cestu budú modliť akolyti našej farnosti. V nedeľu krížová cesta začne o 11.00 a budeme sa ju modliť podľa stavov. Budúcu nedeľu sa budú predmodlievať ženy-matky zo spoločenstva Modlitieb matiek.

Krížová cesta pre mužov: Pozývame na tzv. chlapskú krížovú cestu. Stretneme sa iba muži a chlapci v piatok o 19:00 na parkovisku pri kostole. Nezabudnite si čelovku a čaj v termoske.

Prvý piatok: Spovedanie v tomto týždni bude v prvopiatkovom režime, v piatok od 15:00 bude adorácia a pri sv. omšiach prvopiatková pobožnosť. Chorých navštívime v piatok.

Fatimská sobota: Na prvú sobotu v mesiaci o 6:25 sa budeme modliť spoločne s kňazom fatimskú pobožnosť. V spoločnej modlitbe budeme na príhovor Panny Márie vyprosovať potrebné milosti.

Miništrantský turnaj: V sobotu o 9.oo sa v športovej hale v Skalitom uskutoční priateľské futbalové stretnutie miništrantov Skalitého proti miništrantom z Oščadnice. Prosíme ochotné žienky, aby miništrantom napiekli buchty či štrúdle, ktorými môžeme ponúknuť hostí i našich miništrantov😊 Za Vašu ochotu Pán Boh zaplať!

Prvá nedeľa: Budúca nedeľa bude prvá v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby chrámu.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 8 a za milodar 160 eur. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 9 (Z Grapy, od Strakov, od Jargašov, z Juraškového, od Kríža, od Polákov).