OZNAMY, 5.2.2023Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a aj Nikodémova noc od 20.00 do 22.00.

Sobota: V sobotu je svetový deň chorých. Pri sv. omši ráno sa bude udeľovať sviatosť pomazania chorých, tým, ktorí spĺňajú podmienky. Túto sviatosť môže prijať ten, kto je vážne chorý, zoslabnutý starobou, prípadne je pred vážnejšou operáciou.

Chvály: Spoločenstvo Horizont Vás pozýva na otvorenú modlitbu chvál, ktorá bude v sobotu po večernej sv. omši.

Združenie Zázračnej medaily: Zapisovanie na putovanie kaplnky bude do 12.2.2023. Sestry Vincentky ďakujú za milodar 1066 eur, ktorý bude použitý na apoštolát zázračnej medaily. Viacerí ste sa pýtali, či sú medaily, ktoré rozdávali sestry požehnané. Áno, čiže ich nemusíte nosiť znovu na požehnanie. Ďakujeme.
 
Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 5 a za milodar 150 eur. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 6 (od Čaňa, od Kepusa, celá Poľana).