Oznamy, 19.3.2023
Misijné združenie: Misijné združenie Ducha Svätého pozýva na stretnutie v pondelok po svätej omši v kostole.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a aj Nikodémova noc od 20.00 do 22.00.

Krížová cesta: V piatok začneme modlitbu krížovej cesty o 16:40. V nedeľu bude krížová cesta o 11.00. Modliť sa ju budú muži z farnosti.

Krížová cesta pre mužov: Pozývame na tzv. chlapskú krížovú cestu. Stretneme sa iba muži a chlapci v piatok o 19:00 na parkovisku pri kostole. Nezabudnite si čelovku a čaj v termoske.

Divadlo: Pre veľký záujem ponúkame možnosť ísť na muzikál Povolanie pápež do divadla v Nitre dňa 5.4.2023. Odchod autobusu bude v ten deň o 13.45 od Kožákovho mosta. Cena za lístok aj autobus je spolu 40 eur. Prihlasovať a platiť môžete u pánov kostolníkov. Viac informácií poskytne pani Marta Brázdová.

Zmena času: Na budúci týždeň v noci z 25. na 26. marca sa mení čas. O 02.00 hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na tretiu hodinu letného času.

Pohľadnice: Ponúkame Vám veľkonočné pohľadnice. Kúpou pohľadnice za 1 euro prispejete na stavbu schodov pred kostolom. Pohľadnice sa nachádzajú vzadu na stojanoch. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!

Zápis: ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta oznamuje, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční dňa 4. apríla 2023 o 13,30 hod. v budove pre 1.– 4. ročník. Zároveň Vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 23. marca v čase od 9,15 do 10,15 v budove 1.-4. ročníka a v čase od 15,30 do 17,00 hod. v budove 5.-9. ročníka. Bližšie informácie sa dozviete webe školy. Tešíme sa na stretnutie s vami!

Zbierka: Na budúcu nedeľu sa z rozhodnutia biskupov bude konať zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 11 a za milodar 100 eur. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 12 (u Chabiniaka, u Serafína, u Kocurka, u Francoka).