Oznamy, 26.3.2023
Zbierka: Dnešnú nedeľu sa z rozhodnutia biskupov koná zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom.

Veľkonočné spovedanie: V našej farnosti bude sv. spoveď pred Veľkou nocou vo štvrtok 30.3.2023 od 15.30 do 18.00. Prosíme, aby ste využili túto možnosť a nenechávali si sv. spoveď na poslednú chvíľu. Z dôvodu spovedania po dekanáte bude sv. omša vo štvrtok a piatok iba ráno o 7.05. Chorých pred sviatkami bude pán kaplán spovedať v pondelok a utorok a farár vo štvrtok. Prosíme, aby ste v sakristii po sv. omšiach zapísali chorých na veľkonočnú spoveď.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00. Nikodémova noc tento týždeň nebude kvôli spovedaniam v dekanáte a obnovíme ich opäť po Veľkej noci.

Krížová cesta: Budúcu nedeľu bude krížová cesta o 11.00. Modliť sa ju bude spoločenstvo Služobníkov Veľkňazského Srdca.

Krížová cesta pre mužov: Pozývame na tzv. chlapskú krížovú cestu. Stretneme sa iba muži a chlapci v piatok o 19:00 na parkovisku pri kostole. Nezabudnite si čelovku a čaj v termoske.

Divadlo: Pre veľký záujem ponúkame možnosť ísť na muzikál Povolanie pápež do divadla v Nitre dňa 5.4.2023. Odchod autobusu bude v ten deň o 13.45 od Kožákovho mosta. Cena za lístok aj autobus je spolu 40 eur. Prihlasovať a platiť môžete u pánov kostolníkov. Viac informácií poskytne pani Marta Brázdová.

Pohľadnice: Ponúkame Vám veľkonočné pohľadnice. Kúpou pohľadnice za 1 euro prispejete na stavbu schodov pred kostolom. Pohľadnice sa nachádzajú vzadu na stojanoch. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!

Paškáliky: Rodina Nepoškvrnenej ponúka na predaj malé paškály 3 eura za kus. Viac info u pani Gocálovej.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 12 a za milodar eur. Upratovanie k Veľkej noci zabezpečia skupiny 7 a 8.