Oznamy, 5.3.2023
Prvá nedeľa: Dnešná nedeľa je prvá v mesiaci. Po tretej svätej omši bude modlitba krížovej cesty a po nej adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Dnes je prvonedeľná zbierka na potreby chrámu.

Pondelok: V pondelok bude sv. omša ráno o 7.05. Predpoludním sa začne s prípravnými prácami na sanácii schodov. Prosíme obetavých chlapov, ktorí majú zdravý chrbát a v pondelok a utorok čas, aby prišli na brigádu ráno o 8.00 ku kostolu. Budeme rozoberať vrchnú dlažbu v mieste prác prvej etapy rekonštrukcie. Prosíme, aby ste si priniesli náradie na čistenie dlaždičiek. Tieto budeme ukladať na paletu a uschováme ich, aby sa opätovne použili pri dokončení schodiska. Za Vašu ochotu nech Vás odmení dobrý Boh. Taktiež ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí prispeli na toto dielo. Ak chcete podporiť túto stavbu, môžete svoj milodar poslať na číslo farského účtu SK21 0200 0000 0016 9963 0659 alebo prispieť pri prvonedeľných zbierkach, ktoré budú použité na tento účel.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a aj Nikodémova noc od 20.00 do 22.00. Nakoľko celý týždeň dávame duchovné obnovy jednotlivým triedam na cirkevnej škole, spoločná školská sv. omša v stredu ráno nebude.

Muzikál: Odchod na muzikál v Nitre bude 8.3.2023 o 13.45 od Kožákovho mosta. Cena lístka je 20 eur a cena za autobus je 12,50 eur. Platba bude priamo v autobuse. 

Krížová cesta: V piatok začneme modlitbu krížovej cesty o 16:40. V nedeľu krížová cesta začne o 11.00 a budeme sa ju modliť podľa stavov. Budúcu nedeľu sa budú predmodlievať deti zo školy na Kudlove.

Krížová cesta pre mužov: Pozývame na tzv. chlapskú krížovú cestu. Stretneme sa iba muži a chlapci v piatok o 19:00 na parkovisku pri kostole. Nezabudnite si čelovku a čaj v termoske.

Stretnutie spoločenstiev: Spoločenstvo Charis pozýva v sobotu 11.3.2023 na stretnutie spoločenstiev s hosťom, exorcistom vdp. Vladimírom Berégim. Stretnutie začne o 10.00 v Kostole sv. Jozefa Robotníka na Kýčerke.
 
Tryzna: V nedeľu 19. marca sa bude v našom kostole konať tryzna za dekana Petra Černa farára v rokoch 1938-1974. Sv. omšu o 10. hodine bude celebrovať Jeho Excelencia Peter Beňo pomocný biskup Nitiranskej diecézy, ktorý je rodákom pána dekana. Pri tejto príležitosti sa bude od soboty 11.marca v kostole konať otvorená výstava fotografii s názvom Obrazy zo života kňaza, ktorá bude trvať do 25.marca.

Pôstna polievka: Budúcu nedeľu Vás farská charita pozýva na pôstnu polievku. Výťažok poputuje pre chudobných. 

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 9 a za milodar 100 eur. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 10 (Krčmisko, od Kreány po Kožakov most).