Pôstna polievka

 
Skutky kresťanskej lásky môžu mať rozličnú podobu.

Ďakujeme farskej charite, že nám dnes jej členovia dvojnásobne poslúžili. Niektorí sme plody dobrých skutkov charity ochutnali vo forme pôstnej polievky, tento rok to bola hrstková polievka.

Niektorí budú potešení výťažkom z tohto charitného diela, ktorý poputuje núdznym v našej farnosti.

Zo zákulisia sme sa dozvedeli, že okrem strukovín rôzneho druhu prihodili do veľkého kotla aj niekoľko hrstí lásky, porozumenia, ochoty. Polievku dochutili súcitom, pochopením a vzájomnou oporou. A celý kotlík bol okrem dymu z dreva zahalený aj vôňou láskavej modlitby.

Tešíme sa o rok.