Oznamy, 16.4.2023Nedeľa Božieho milosrdenstva: Dnes je Nedeľa Božieho milosrdenstva. Po tretej sv. omši budeme mať adoráciu. Od 14.00 bude sv. spoveď o 15:00 sa spolu pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva. Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo, môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

Misijné združenie: Misijné združenie Ducha Svätého pozýva na stretnutie v pondelok po svätej omši v kostole.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc od 20:00 do 22:00.

Sv. omša: V piatok bude sv. omša iba ráno o 7:05.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Marcel Kubica z Čadce a Kristína Tomaníčková z Čadce. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich novomanželov.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 13 a za milodar  Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu 14 (z Bulavovky, z Chajsovky, Novostavby po školu).