Oznamy, 23.4.2023


Týždeň modlitieb za duchovné povolania: V týždni pred Nedeľou Dobrého pastiera sa zvlášť modlíme a vyprosujeme nové duchovné povolania. Na budúcu nedeľu je zbierka na seminár v Nitre. 

Streda: V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc od 20:00 do 22:00.

Púť na Živčákovú: Ružencové bratstvo pozýva 6.5.2023  na jarnú púť k Márii Matke Cirkvi na Živčákovú. Autobus pôjde v sobotu ráno o 7.00 od Kožákovho mosta a postupne po zastávkach bude brať pútnikov. Pútnici sa vyvezú až na horu. Cena za púť je 10 eur a zapisuje a platí sa v sakristii u kostolníkov.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Petr Navrátil  z Ostravy a Michaela Buryová z Ostravy. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich novomanželov.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 14 a za milodar 40 eur.  Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu 15 (Čanecký potok, Briežok).