Oznamy, 2.4.2023
Prvá nedeľa: Dnešná nedeľa je prvá v mesiaci. Po tretej svätej omši bude modlitba krížovej cesty a po nej adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Adoráciu ukončí akolyta uschovaním Eucharistie, keďže my kňazi spovedáme popoludní vo Svrčinovci. Dnes je prvonedeľná zbierka na potreby chrámu.

Zmena slávenia sv. omše: Kvôli spovedaniu pred Veľkou nocou v Čadci bude sv. omša v pondelok ráno o 7:05. Z tohto dôvodu nebude v pondelok otvorená farská kancelária. Svoje záležitosti si môžete vybaviť po sv. omšiach.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia. Nikodémova noc tento týždeň nebude, keďže sme vyspovedaní.

Slávenie Veľkonočného trojdnia: Vo štvrtok doobeda sa my kňazi zúčastníme sv. omše svätenia olejov a zároveň si obnovíme kňazské sľuby pred svojim diecéznym biskupom v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline. Na zelený štvrtok bude sv. omša začínať v riadnom čase o 17:20. Po sv. omši bude adorácia do 20.00. Na Veľký piatok sa budeme modliť krížovú cestu o 9:00 v kostole a bude sa ju modliť spoločenstvo Služobníkov Ducha Svätého. Obrady Veľkého piatku sa začnú o 15:00. Súkromná poklona sv. krížu bude až do 20:00. Na bielu sobotu začneme poklonu pri Božom hrobe ráno o 8:00 a bude pokračovať až do večerných obradov, ktoré začnú o 19:30. Na večerné obrady si nezabudnite doniesť sviecu.

Pôst: Pripomíname, že na Veľký piatok je deň prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu. Zároveň pripomíname, že počas tohto dňa sa treba vyhýbať ťažkým prácam.

Chlapská krížová cesta: V piatok o 20:15 pozývame mužov a chlapcov na Cestu Sedembolestnej.

Stráž pri Božom hrobe: Záujemci o stráž pri Božom hrobe sa zapíšte cez farskú stránku, kde je zverejnený článok a link na zapisovanie.

Poďakovanie: Farská charita chce poďakovať za milodary, ktoré ste poskytli pri akcii Pôstna polievka. Vyzbieralo sa 2044,05 eur. Milodary budú poskytnuté núdznym v našej farnosti.

Veľkonočná nedeľa: Budúca nedeľa je Veľkonočná nedeľa. Je to najväčší cirkevný sviatok. Pri svätých omšiach bude veľkonočná ofera. Zároveň budeme pri sv. omšiach požehnávať veľkonočné jedlá. Svoje košíky pred sv. omšami zaneste k bočnému oltáru k Panne Márii a na konci každej sv. omše jedlo požehnáme. Prinesením požehnaného jedla do svojich domovov si chceme uvedomiť a poďakovať Božej prozreteľnosti, ktorá sa o nás stará.

Divadlo: Odchod autobusu do Nitry bude v stredu o 13.45 od Kožákovho mosta

Zájazd: Záhradkári v Skalitom organizujú autobusový zájazd na záhradkársku výstavu do Trenčína dňa 14. apríla 2023. Záujemci sa môžu prihlásiť 4. apríla 2023. Telefonicky kontakt je uverejnený vo vývesnej skrinke pri autobusovej zastávke v ústredí obce.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupinám 7 a 8.