Oznamy, 30.4.2023Zbierka: Dnešnú nedeľu je zbierka na kňazský seminár.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc od 20:00 do 22:00.

Sv. omše v kaplnke na Kudlove: Od 1. mája budú opäť bývať sväté omše opäť v kaplnke na Kudlove a to vždy v stredu o 17:20. O 16:20 v kaplnke bude spoločná modlitba Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca.

Máj: V pondelok začíname mesiac máj, ktorý je zasvätený Panne Márii. Po sv. omšiach sa budeme modliť Loretánske litánie. Keďže je v pondelok štátny sviatok, farská kancelária bude zatvorená.

Prvý piatok: Spovedanie v tomto týždni bude v prvopiatkovom režime, v piatok od 15:00 bude adorácia a po svätých omšiach prvopiatková pobožnosť. V piatok navštívime aj chorých.

Prvá sobota: Pozývame na pobožnosť fatimskej soboty, ktorej bude predsedať kňaz a ktorá začne v sobotu o 6:25 hod.

Prvá nedeľa: Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby chrámu.

Púť na Živčákovú: Autobus pôjde v sobotu ráno o 7.00 od Kožákovho mosta a postupne po zastávkach bude brať pútnikov.

Farské potulky: Prihlasovanie na detský tábor a viac informácii nájdete na farskej stránke.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Peter Klobučník z Púchova a Jana Koperová zo Skalitého. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich novomanželov.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 15 a za milodar 70 eur. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu 16 (od Tatarkov, od Kurňavy, u Cecha na Bory, u Hondruši, u Kudla).