Oznamy, 9.4.2023

Veľkonočná nedeľa: Dnes je Veľkonočná nedeľa. Je to najväčší cirkevný sviatok. Pri svätých omšiach je veľkonočná ofera. Dnes pri sv. omšiach požehnávame veľkonočné jedlá.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia. Keďže sme vyspovedaní, Nikodémova noc tento týždeň nebude. Spovedať tento týždeň budeme iba individuálne.

Nedeľa Božieho milosrdenstva: Budúca nedeľa je Nedeľa Božieho milosrdenstva. Po tretej sv. omši budeme mať vyloženú sviatosť a o 15.00 sa spolu pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva.

Poďakovanie: Ďakujeme všetkým , ktorí sa pričinili o dôstojnú oslavu veľkonočných sviatkov. Ďakujeme kostolníkom, organistom, žalmistom, lektorom, spevákom, asistencii, miništrantom, upratovacím skupinám, rod. Krčmárekovej, pani Janke Majchrákovej a Evke Majchrákovej za službu varenia pri spoločnej spovedi a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom ochotne zapojili do prípravy slávenia. Zároveň ďakujem bohuznámemu darcovi, ktorý daroval chrámu nové sviece na hlavný oltár

Chvály: Spoločenstvo Horizont Vás pozýva na otvorenú modlitbu chvál, ktorá bude v sobotu po večernej sv. omši.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Marcel Kubica z Čadce a Kristína Tomaníčková z Čadce. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich novomanželov.

Upratovanie kostola: Zvlášť ďakujeme za veľkonočné upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 7 a 8. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu 13 (od Husara, od Potočára, od Tvardoša, u Cecha, u Kožaka).