Slávnosť na počesť zosnulého dekana Petra Černa

 


19.3.2023 sa v našom kostole konala tryzna za dekana Petra Černa, farára v rokoch 1938-1974. 

Sv. omšu o 10. hodine celebroval Jeho Excelencia Peter Beňo pomocný biskup Nitrianskej diecézy, ktorý je rodákom pána dekana. Pri tejto príležitosti bola od soboty 11. marca v kostole otvorená výstava fotografii s názvom Obrazy zo života kňaza a trvala do 25.marca. Pri slávnostnej sv. omši bolo z rúk starostu obce PaedDr. Jozefa Cecha odovzdané pánovi dekanovi čestné občianstvo Skalitého in memoriam. Pri tejto príležitosti bola vytlačená aj spomienková knižka s fotografiami z výstavy, ktorú autorsky spracoval Ing. Pavol Laš.

Z úst otca biskupa sme si vypočuli hlboké myšlienky o povolaní a poslaní kňaza vdp. Petra Černa i všetkých kňazov. 

"Ukazoval som Vám živú cestu do neba. Neopusťte ju!" - slová vdp. Petra Černa, ktoré sú v uvedenej spomienkovej knižke.


Foto: Mgr. Štefan Strýček