Chvály


Po sobotnej večernej sv. omši pozývame na chvály, na ktorých budeme prosiť o vyliatie Ducha Svätého  a jeho dary. Cirkev už od svojich počiatkov v predvečer Turíc zotrvávala v modlitbe a prosila Ducha Svätého, aby prišiel. 

Ak sa cítiš vyčerpaný, slabý, bez viery, príď sa modliť a spievať spolu s nami. Príď aj vtedy, ak sa cítiš plný sily, lásky a viery...

Nezabúdajme na slová Pána Ježiša: ,,Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!ʼʼ (Mt 7,7).