Oznamy, 14.5.2023Prosebné dni: Pondelok, utorok a streda sú prosebnými dňami. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu. V našom kostole sa za úrodu budeme modliť zvlášť pri sv. omši v pondelok o 12.15 hod.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc od 20:00 do 22:00. V stredu ráno školská sv. omša nie je.

Štvrtok: Vo štvrtok je slávnosť a prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. omše zo slávnosti budú: v stredu večer na Kudlove o 17.20. Vo štvrtok o 8:25 pre cirkevnú školu, o 12.15 a o 17.20.

Zbierka: Budúca nedeľa je zbierka na katolícke masmédiá.

Zbierka na liekyRodáčka lekárka zo Skalitého Dominika Straková, ktorá pracuje na misiách v Afrike nás poprosila o pomoc. Dochádzajú im v misijnej stanici lieky pre deti a tak nás prosí o finančnú pomoc na nákup týchto liekov. Kto by chcel prispieť môže milodar dať do pokladničky Farskej charity, ktorá je pri kaplnke Panny Márie. Obnos jej potom pošleme. Zbierka bude trvať do budúcej nedele.


Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť, Juraj Jakubec zo Svrčinovca a Alžbeta Klušáková zo Skalitého, ďalej Ján Kadela z Farnosti Skalité a Tereza Miličová z Franosti Karlovy Vary. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich novomanželov.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie rodičom prvoprijímajúcich detí. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 17 (od Choluja, od Vyšných Firkov, od Gocala, od Vrany, od Koričárov).