Oznamy, 28.5.2023
Kávička: Spoločenstvo rodičov pri základnej cirkevnej škole vás pozýva v nedeľu 28.5.2023 po sv. omšiach na koláčik a kávu, ktoré sa budú podávať pred kostolom. Dobrovoľný príspevok z akcie "Koláčikom prispej núdznym" bude venovaný deťom v hmotnej núdzi zo ZCŠ a rodine Stenchlákovej po požiari rodinného domu.

Misijné združenie: Misijné združenie Ducha Svätého pozýva na stretnutie v pondelok po svätej omši v kostole.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc od 20:00 do 22:00. V stredu ráno školská sv. omša nie je. Školská sv. omša bude v prípade priaznivého počasia vo štvrtok ráno pri príležitosti športového dňa na škole.

Prvý piatok: Spovedanie v tomto týždni bude v prvopiatkovom režime, v piatok od 15:00 bude adorácia a pri sv. omšiach prvopiatková pobožnosť. Chorých budeme spovedať nasledovne: farár navštívi svojich chorých vo štvrtok a kaplán v piatok.

Prvá nedeľa: Budúca nedeľa bude prvá v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby chrámu.

Deň rodiny: Obec Skalité a Farnosť Skalité Vás pozývajú v sobotu na celodenný program dňa rodiny. Podrobný popis podujatí nájdete na plagáte. Stretneme sa spoločne v sobotu o 9:00 na sv. omši v kostole. Sv. omša večer v sobotu nebude. Prosíme dobrovoľníkov, ktorí by chceli pomôcť, aby sa zapísali do zoznamu v sakristii. Tí, ktorí chcete doniesť upečený koláč do stánku farskej charity, prineste ho do 9.00 do pastoračnej miestnosti v budove školy. 

Poďakovanie: Ďakujeme v mene lekárky Dominiky Strakovej a jej detských pacientov. Na lieky ste jej prispeli sumou 2500 eur. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupinu č. 18 a za milodar 200 eur. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 19 (Triciatok, Kavalov potok, Sihly, od Sventka).