Oznamy, 7.5.2023


Prvá nedeľa: Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Dnes je prvonedeľná zbierka na potreby chrámu.

Pondelok: V pondelok je deň pracovného pokoja. Sv. omša bude iba ráno o 7.05. Po sv. omši bude upratovanie kostola pred slávnosťou Prvého svätého prijímania.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc od 20:00 do 22:00. V stredu ráno školská sv. omša nie je.

Piatok: V piatok po sv. omši bude spoločná sv. spoveď detí a ich príbuzných k 1SP.

Chvály: Spoločenstvo Horizont Vás pozýva na otvorenú modlitbu chvál, ktorá bude v sobotu po večernej sv. omši.

Budúca nedeľa: Na budúcu nedeľu sa v našej farnosti uskutoční slávnosť 1SP. Sv. omše budú ráno o 7.05 pre farnosť a o 9.00 pre deti zo ZŠ na Kudlove a o 11.00 pre CZŠ.

Farské potulky: Prihlasovanie na detský tábor a viac informácii nájdete na farskej stránke.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Peter Klobučník z Púchova a Jana Koperová zo Skalitého, ďalej Juraj Jakubec zo Svrčinovca a Alžbeta Klušáková zo Skalitého, ďalej Ján Kadela z Farnosti Skalité a Tereza Miličová z Franosti Karlovy Vary. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich novomanželov.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 16 a za milodar 200 eur. Budúci týždeň prosíme o upratovanie rodičov prvoprijímajúcich detí.