Hodová sv.omša
Drahí veriaci,

prinášame Vám záznam zo slávnostnej hodovej sv. omše.


https://www.youtube.com/watch?v=QtNlU3ijb6U