Oznamy, 11.06.2023Streda: V stredu bude celodenná adorácia. Nikodémova noc nebude, nakoľko v stredu večer o 18:00 bude sv. spoveď pre birmovancov a ich rodiny. Školská sv. omša v stredu ráno nie je.

Piatok: V piatok o 16.15 pozývame na modlitbu mariánskeho večeradla.
 
Sobota: V sobotu o 10.00 bude v našej farnosti slávnosť udeľovania sviatosti birmovania. Prosíme o modlitby za našich birmovancov.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 20 a za milodar 150 eur. Budúci týždeň prosíme o upratovanie rodičov birmovancov.