Oznamy, 18.6.2023
Misijné združenie: Misijné združenie Ducha Svätého pozýva na stretnutie v pondelok po svätej omši v kostole.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia. Nikodémova noc bude od 20.00 do 22.00. V stredu ráno školská sv. omša nebude.

Celonočná adorácia: V rámci duchovnej prípravy na slávnosť patróna nášho kostola bude v stredu v noci celonočná adorácia v kostole a aj v kaplnke na Kudlove. Adorácia skončí vo štvrtok ráno o 8.00 požehnaním. Pozývame, aby ste si našli čas a prišli sa modliť do ticha chrámu a kaplnky.

Patrón chrámu: V sobotu slávime patrocínium nášho chrámu Narodenie sv. Jána Krstiteľa.

Farské hody: V nedeľu pri všetkých sv. omšiach budeme sláviť farské hody. Zvlášť Vás pozývame na slávnostnú hodovú sv. omšu, ktorá bude v nedeľu o 10.00. Slávnostným kazateľom bude Mons. Anton Galus, farár z Čierneho. Pri sv. omšiach bude výročitá ofera.

Služobníci Ježišovho Veľkňazského Srdca: Pozývame členov na regionálne modlitbovo-formačné stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 24.6.2023 o 9:30 v kostole sv. Bartolomeja v Čadci. 


Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie birmovancom a ich rodičom. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 21 (od Lašov, od Gonščákov, Bory po kostol, od Kultána).