Oznamy, 25.6.2023Farské hody: Dnes slávime patróna nášho kostola sv. Jána Krstiteľa. Pri sv. omšiach je výročitá hodová ofera.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia. Nikodémova noc bude od 20.00 do 22.00. V stredu ráno školská sv. omša nebude.

Štvrtok: Vo štvrtok je slávnosť a prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Sv. omše zo slávnosti budú: v stredu večer na Kudlove o 17.20. Vo štvrtok o 7:30  pre cirkevnú školu, o 12.15 a o 17.20. Pri sv. omšiach bude zbierka na dobročinné diela Sv. Otca, tzv. halier sv. Petra.

Koniec školského roka: Ďakovná sv. omša Te Deum na záver šk. roka bude pre cirkevnú školu v piatok o 8.00. S deťmi z iných škôl budeme ďakovať Pánovi za šk. rok v piatok pri večernej sv. omši o 17.20.

Fatimská sobota: Na prvú sobotu v mesiaci o 6:25 sa budeme modliť spoločne s kňazom fatimskú pobožnosť. V spoločnej modlitbe budeme na príhovor Panny Márie vyprosovať potrebné milosti.
 
Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 21 a za milodar 250 eur. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 22 (od Chovanca, Potok). Na mesiace júl a august sme zabezpečili kvetinovú výzdobu z orchideí, ktoré vydržia aj vysoké teploty. Prosíme upratovacie skupiny, ktoré majú služby v lete, aby nekupovali kvetinovú výzdobu. Ďakujeme.

Letné prázdniny: Všetkým farníkom vyprosujeme požehnané chvíle oddychu a načerpania nových síl. Počas letných prázdnin nebude bývať Nikodémova noc, nedeľné príhovory pre deti a ani chvály. Tešíme sa na Vás pri aktivitách znova v septembri.