Oznamy, 4.6.2023
Prvá nedeľa: Dnešná nedeľa je prvá v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Dnes máme prvonedeľnú zbierku na potreby chrámu a zvlášť na dobudovanie schodov pred kostolom. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc od 20:00 do 22:00. V stredu ráno školská sv. omša nie je. V stredu o 16.00 bude v kaplnke modlitba Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca.

Štvrtok: Vo štvrtok je slávnosť a prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše zo slávnosti budú: v stredu večer na Kudlove o 17.20. Vo štvrtok o 8:25 pre cirkevnú školu, o 11.00 (sv. omša je skôr, pretože potom máme kňazské rekolekcie na Čiernom) a o 17.20., ktorá bude spojená s tradičnými oltárikmi.

Poďakovanie: Spoločenstvo rodičov pri ZCŠ z celého srdca ďakuje všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri organizácii akcie Koláčikom pomôž núdznemu. Ďakujeme za všetky darované koláčiky a predovšetkým za ich kúpu. Výťažok je 3 383,25 €. Sumu 1 000 € venujeme na podporu detí z cirkevnej školy a suma 2 383,25 € bola vložená na transparentný účet rod. Stenchlákovej po požiari RD. Pán Boh zaplať.

Poďakovanie: Naše poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí ste včera prispeli v zbierke pre Dominika Petráka. Vyzbieralo sa 2778,38 eur a 170 českých korún. 

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 19 a za milodar 150 eur. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 20 (od Rucka, od Malíka , spod Malíkov, od Buroňa).