Sviatosť birmovania

“…ľuďom dal dary.“ Ef, 8,4b

Pozývame k modlitbe za našich birmovancov.