Oznamy, 2.7.2023

Prvá nedeľa: Dnešná nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Dnes nie je prvonedeľná zbierka, nakoľko sme mali hodovú oferu.


Streda: V stredu na slávnosť sv. Cyrila a Metoda budú sv. omše ako v nedeľu. Celodenná adorácia v stredu nebude. V stredu po sv. omši o 10.00 bude spoločná modlitba Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca.


Prvý piatok: Spovedanie v tomto týždni bude v prvopiatkovom režime, v piatok od 15:00 bude adorácia a pri sv. omšiach prvopiatková pobožnosť. Kaplán navštívi svojich chorých vo štvrtok. Farár kvôli čerpaniu dovolenky navštívi svojich chorých na prvý piatok v auguste. V piatok po večernej sv. omši bude stretnutie žalmistov v kostole.


Púť: Pozývame na púť na Staré Hory a do Harmaneckej jaskyne v sobotu 29.7.2023. Odchod prihlásených bude od Kožákovho mosta o 6.30 a nástup bude možný po zastávkach. Cena za púť je 25 eur na osobu, deti od 6-15 rokov 20 eur. Zapisuje sa v sakristii.


Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť František Majchrák zo Skalitého a Denisa Čačuráková z Čadce Milošovej. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich kresťanských manželov.


Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 22 a za milodar 250 eur. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 23 (Novostavby v Cupli, Bytovky poza školu).