Oznamy, 30.7.2023
Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 08:00 do 17:00 hod.

Prvý piatok: Spovedanie v tomto týždni bude v prvopiatkovom režime, v piatok od 15:00 bude adorácia a pri svätých omšiach prvopiatková pobožnosť. V piatok navštívi chorých farár. Pán kaplán svojich chorých navštívi v septembri.

Prvá sobota: Pozývame na pobožnosť fatimskej soboty, ktorej bude predsedať kňaz a ktorá začne v sobotu o 6:25 hod.

Prvá nedeľa: Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby chrámu a na dokončenie múru pred kostolom.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Dávid Eštočin zo Staškova a Mária Polláková zo Skalitého, Andrej Uhnák z Čajkova a Monika Papíková zo Skalitého, Juraj Hardoň z Levoče a Simona Lašová zo Skalitého, Miroslav Kocúr a Stanislava Vranová zo Skalitého, Lukáš Dej zo Skalitého a Aneta Belková z Čadce-Kýčerky, Marek Ramšak zo Skalitého a Mária Gregušová z Makova. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich kresťanských manželov.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 26 a za milodar 400 eur. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 1 (u Greguša, u Filipa, u Šimurdy za štrekou)