Púť na Staré Hory

V sobotu 29.7.2023 sme spoločne putovali na pútnické miesto Staré Hory, ktoré je späté s Karmelskou Pannou Máriou a škapuliarom. V miestnej bazilike sme mali krátku prednášku o histórii pútnického miesta. Počas sv. omša ku cti Panny Márie Karmelskej sme spoločne prosili a modlili sa za všetkých ľudí, ktorí prežívajú nejakú formu duchovného boja. Po skončení sv. omše sme sa vybrali k prameňu zvanému Studnička, kde sme v prírodnej kaplnke pokračovali spoločnými modlitbami. Púť sme zakončili prehliadkou Harmaneckej jaskyne. 

Počas nášho spoločného putovania k prameňu Studnička sa Pán života a smrti rozhodol povolať k sebe našu drahú spolusestru Emíliu Šušlovú. Zaopatrená sviatosťami odovzdala dušu Pánovi na svätom mieste obkolesená kamarátkami, príbuznými... 

Dotknutí tajomstvami našej viery, života i smrti sme sa v tichosti vrátili do svojich domovov.