Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu. (Ž 40)S radosťou v srdci za dar povolania, oznamujeme našej farskej rodine, že dnes naša farníčka Anna Tomicová prijala rehoľné rúcho v Kongregácii Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok a prijala rehoľné meno Mária Tarzícia. Sestre Márii Tarzícii blahoželáme a vyprosujeme veľa milostí na ceste za našim Pánom. Nech je za všetko oslávený náš Boh...