Oznamy, 20.8.2023
Misijné združenie
: Misijné združenie Ducha Svätého pozýva na stretnutie v pondelok po svätej omši v kostole.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 08:00 do 17:00 hod.

Piatok: V piatok bude sv. omša iba ráno o 7.05 z dôvodu duchovných cvičení pre učiteľov CZŠ a zastupovania. Vďaka za trpezlivosť.

Medzinárodná krížová cesta: 26. augusta, teda v sobotu, o 9:00 hod. sa môžete zúčastniť cezhraničnej krížovej cesty s poľskou farnosťou Zwardoň.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Lukáš Bazger a Michaela Časnochová, obaja zo Skalitého, Patrik Čanecký a Tatiana Haratyková, tiež obaja zo Skalitého. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich kresťanských manželov.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 3 a za milodar 600 eur. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 4 (od Kravjory, od Labasa, Kolónia). Rodičia birmovancov venovali na opravu schodov 150 eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!