Oznamy, 27.8.2023

Prázdninová bodka: V utorok pozývame všetky deti, ich rodičov aj starých rodičov na rozlúčku s letom a prázdninami, ktorá sa bude konať na Koščelisku. Pôjdeme spoločne o 9.00 od kaplnky na Kudlove, o 10.30 bude spoločná sv. omša a po nej bude spoločná opekačka a rôzne aktivity a hry. Prosíme, aby ste si doniesli niečo na opekanie. Kofola bude zabezpečená. Veríme, že sa k nám pridáte. Keďže budeme mať sv. omšu tam, ranná sv. omša v utorok nebude. V prípade daždivého počasia by sa akcia konala v altánku Za Riekami. V utorok ráno o 8.00 po zhodnotení počasia oznámime cez farskú stránku a facebook miesto konania akcie. Tešíme sa na Vás.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 08:00 do 17:00 hod.

Prvý piatok: Spovedanie v tomto týždni bude v prvopiatkovom režime, v piatok od 15:00 bude adorácia a pri svätých omšiach prvopiatková pobožnosť. V piatok navštívime chorých.

Prvá sobota: Pozývame na pobožnosť fatimskej soboty, ktorej bude predsedať kňaz a ktorá začne v sobotu o 6:25 hod.

Prvá nedeľa: Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby chrámu a na dokončenie múru pred kostolom.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Patrik Čanecký a Tatiana Haratyková, obaja zo Skalitého, Drahoš Bernát z Turzovky a Natália Turňová zo Skalitého. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich kresťanských manželov.

Púť: Pozývame na púť do Šaštína a Mariánky, ktorá sa uskutoční dňa 9.9.2023. Odchod od Kožákovho mosta bude o 6.00 ráno. Cena za púť je 25 eur vrátane vstupenky na sv. schody v Malackách. Zapísať sa môžete po sv. omšiach u kostolníkov v sakristii.

Poďakovania: Naše poďakovanie patrí ružencovému bratstvu, ktoré venovalo kostolu misku na hostie. Ďalej ďakujeme Jozefovi a Ľubomírovi Truchlíkovi, Michalovi Stenchlákovi a Stanislavovi Jašurkovi za generálnu opravu kamerového systému na fare a výmenu elektroinštalácie vo farskej kancelárii. A v neposlednom rade naše poďakovanie patrí aj chlapom, ktorí neúnavne pracujú na vybudovaní farského altánku, aby sa farská záhrada využívala ako miesto stretnutia pre rodiny i deti.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 4 a za milodar 200 eur. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 5 (Rieky, od Martiniaka, od Gerčaka).