Manželské večery

 


V mesiacoch október a november budeme vo farnosti organizovať kurz manželské večery. Kurz je určený všetkým párom, ktorým záleží na ich manželstve a chcú sa rozvíjať na ceste tejto sviatosti. Kurz je časom darovaným tomu druhému, aby vzájomná láska rástla a ďalej sa prehlbovala. Príspevok na kurz je dobrovoľný. Páry, ktoré majú malé deti sú taktiež vítané. O ich deti sa v čase kurzu postarajú animátori, aby sa manželia mohli venovať iba sebe. Tešíme sa na Vás. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii na zoznam. Kurz začne od 1.10.2023 a bude bývať vždy v nedeľu od 16.00 do 18.00.